3 Aralık 2007 Pazartesi

Avclar İçin Ekoloji

EKOLOJİ :Doğadaki canlı ve cansız varlıkların birbiri ile olan ilişkilerini ve etkilerini inceleyen bilim dalıdır.Bitkilerle çevre ilişkilerini incelerHayvanlarla çevre ilişkilerini incelerÇevre koşullarını incelerCanlıların hangi ortamlarda nasıl yaşadıklarını incelerÇEVRE VE EKOLOJİ :Çevre Kirliliği------EkolojiÇevre Sağlığı------EkolojiÇevre Sorunları------EkolojiÇevre sorunları neden güncel oldu ?tüm canlıların sağlıkları tehlike altına girdi, kanserin çevre hastalığından kaynaklandığı bilimsel ispatlandı, Çevre kirliliği ülke sınırlarını tanımaz!!!!Çevre sorunları – Ekoloji ilişkisi nedir?Çevre problemlerinin nedenleri? Özellikle Yağmur ormanlarının yok edilmesi, Ozon tabakasının incelmesi, sera etkisi, Deniz ve kıyıların petrol kirliliği, , Nükleer atıklar, - Havaya ve suya tehlikeli kimyasallar bırakan fabrikalar , Gürültü kirliliği, İklim değişikliği, biyo çeşitlilik, çölleşme.Canlı organizma ve cansız maddeler arasındaki organizasyon. Av-yaban hayatının bir sistem bilinci çerçevesinde ele alınıp yönetilmesinde bazı kavramlar, öğeler ve süreçler vardır.Ekoloji kavramı, doğada iç içe geçmiş birbirine bağlı sistemlerden birisidir.EKOSİSTEM : Kendi aralarında etkileşim içerisinde olan tüm organizmaları ve cansız ortam bileşenlerini içine alan, mekansal olarak belirli bir yeri kaplayan ve göreli olarak homojen olan yeryüzü birimleridir. DOĞADA CANLI (BİTKİ VE HAYVANLARIN) VE CANSIZLARIN BİR ARADA BULUNDUĞU, ARALARINDAKİ KARŞILIKLI BAĞLARLA OLUŞTURDUKLARI SİSTEME EKOSİSTEM DENİR. Dere, göl, gölet, orman, tarla, çöl, çayır, deniz ekosisteme birer örnektir.Ekosistemler bir araya gelerek büyük yaşama alanlarını-biyomları- oluşturur. Canlı ve cansız çevre bakımından benzer özelliklere sahip alanlardır.Sürekli değişen ve gelişen bir yaşam birliği ilişkileri toplamının oluşturduğu bir ünitedir.CANSIZ ÇEVRE :Genel Mevkii Arazi Şekli...Toprak HavaİklimSuCANLILAR :1-Üreticiler (Bitkiler)Primer ÜreticilerSekonder Üreticiler2-TüketicilerEtçil (kurt,aslan)Otçul (geyik,karaca)Hepçil (ayı,domuz)Leş yiyiciler(akbaba,sırtlan çakal)3-Ayrıştırıcılar (Bakteriler,mantarlar, böcekler)Biyom (Yaşam Birlikleri) :Dünya üzerinde çok geniş bölgelerde arazi yapısı ve özellikle genel iklim koşullarının yanısıra; bitki ve hayvan topluluklarıyla benzer toplumsal yapıyı gösteren birliklerdir.Biyomlar (Büyük ekosistem toplulukları) :Tundra,Çöller,Tayga(Kozalaklı ağaç ormanı),Step ve Savanlar,Ilıman bölge çayırlıkları,Tropikal Ormanlar,Yapraklarını döken ormanlar,Yarı çöl ve çayırlıklar,Tropikal çalılıklar.EKOSİSTEMİN ÖZELLİKLERİ :Ekosistemin dinamiğini doğum, gelişim, ölüm ve ayrışma olayları ile madde ve enerji dolaşımı simgeler.Ekosistemin sınırları doğada sabit değildir.Ekosistemler birbirlerine zincirleme bağlıdır.Ekosistemler zamanla değişir.Ekosistemler özellikleri bakımından farklı özellikler gösterirler. BİYOSFER :Ekosistemlerin içinde toplandığı, dünyanın yaşanabilir alanı. TÜR :Benzer özelliklere sahip olan ve birbirleri eşleştiklerinde üreyimli bireyler meydana getirebilen canlılar grubudur.Aralarında üreme ilişkisi bulunan canlı bireyler topluluğudur. POPULASYON :Belli bir türe ait , aralarında sosyal ilişkiler bulunan ve gen alışverişi yapabilen gruplardır. ORTAKLIK :Belli bir alanda birarada yaşayan hayvan ve bitki populasyonlarının tümüdür. HABİTAT :Bir canlının yaşadığı doğal alandır, yani evidir.Bir hayvanın sığınma, saklanma, dinlenme, yuva yapma, çiftleşme ve beslenme ihtiyacını gidermesine elverişli, sosyal ilişkilerini gerçekleştirebilmesine uygun, yeterli büyüklükte bir alandır.Av ve yaban hayatı yöneticisi mutlaka türlerin habitat özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Hiç yorum yok: